Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Innowacja terapeutyczna- egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia

Beneficjent

Neuron sp. z o.o.

Wartość projektu

1 340 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

179 188,97 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Spółka Neuron od 20 lat zajmuje się rehabilitacją stacjonarną i niestacjonarną osób z dysfunkcjami psychoruchowymi, w tym dla dzieci, sportowców i osób dorosłych, którym trzeba przywrócić sprawność utraconą lub zaburzoną w wyniku choroby lub urazu. Stale poszukujemy innowacji, które mogą zwiększyć skuteczność rehabilitacji neurologicznej i lepiej dopasować terapię do problemów pacjenta. Rozwiązania takie muszą być ukierunkowane na poprawę najważniejszych parametrów terapeutycznych, tj. redukcję bólu, poprawę kondycji psychicznej, siły mięśniowej oraz wytrzymałości krążeniowo oddechowej. Z badań rynkowych wynika, że w Polsce oferta rehabilitacji z pomocą egzoszkieletu oraz stołu pionizującego nie jest wystarczająca – osób z niepełnosprawnościami gotowych do podjęcia się takiej rehabilitacji jest znacznie więcej, niż dostępnych usług.

W ramach projektu wprowadziliśmy więc do naszej oferty usługę rehabilitacyjną świadczoną za pomocą egzoszkieletu zasilanego kończynami dolnymi oraz stołu pionizacyjnego z funkcją kroczenia. Tego typu rozwiązania odpowiadają na potrzeby osób, których motoryka jest istotnie ograniczona z powodu wypadków lub ciężkich chorób neurologicznych - osoby te nie są w stanie odzyskać zdrowia samodzielnie lub poprzez tradycyjną rehabilitację. Neuron świadczy te usługi podczas turnusów usprawniająco-rehabilitacyjnych (8-14 dni) w jednym z naszych ośrodków rehabilitacyjnych w malowniczej miejscowości Małe Gacno.

W ramach projektu firma zakupiła ww. urządzenia oraz nawiązała współpracę z jednostką badawczą, która pomogła nam w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej, pilotażowym wdrożeniu usługi, szkoleniu pracowników oraz opracowaniu metod i wytycznych dla oceny jakości procesów rehabilitacyjnych.

Uzyskane wyniki pokazują, że nowa usługa rehabilitacyjna wpływa na zmniejszenie spastyczności kończyn dolnych i pozwala zwiększyć siłę mięśniową pacjentów po urazie rdzenia kręgowego lub kręgosłupa. Udowodniono, że wpływa ona na ogólną poprawę zdrowia oraz zmniejszenie odczuwania bólu różnego pochodzenia (spastyczność, unieruchomienie, choroby współistniejące itp.). 60% badanych odpowiedziało, że odczuwany ból był dużo mniejszy. To ogromnie ważne, bo ból negatywnie wpływa na jakość życia i znacząco obniża uczestnictwo w życiu społecznym. Pacjenci stwierdzają holistyczną poprawę zdrowia i samopoczucia, w tym korzyści psychologiczne, poprawę krążenia oraz poprawę funkcji jelit i pęcherza związaną z pionizacją.

Dodatkowym rezultatem projektu jest poprawa ergonomii pracy naszych terapeutów, gdyż zastosowanie nowoczesnych urządzeń zmniejsza ich przeciążenia fizyczne.