Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Innowacja w obszarze usług portowych - STRANDA sp. z o.o.

Beneficjent

STRANDA sp. z o.o.

Wartość projektu

5 936 506,98 PLN

Wartość dofinansowania

716 606,02 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich

Opis projektu

STRANDA to Stanica Wodna na Jeziorze Kisajno zlokalizowana w odległości 1 km od centrum Giżycka, obejmująca przystań jachtową dla 200 jednostek, tawernę oraz domki turystyczne. Jest to odnowiona stanica z lat ‘70, a celem projektu było przywrócenie w pełni działalności z dawnych lat poprzez uruchomienie usług takich jak wypoczynek z możliwością nauki sztuki żeglowania, czy organizacja obozów i szkółek żeglarskich. W ramach projektu zwiększyliśmy liczbę miejsc noclegowych poprzez budowę 12 domków rybaka nazwanych Studiami Valhalla. Ponadto, projekt obejmował: wzniesienie budynku technicznego wraz z systemem do opróżniania toalet z jachtów, modernizację portowych sanitariatów z nowa przepompownią, zagospodarowanie terenu (drogi, oświetlenie, instalacja wod-kan, itd.), modernizację pomostów i budowę slipu, zakup platformy pływającej do nauki wędkowania oraz instalację paneli fotowoltaicznych wraz ze słupkami do ładowania jednostek o napędzie elektrycznym.

Inwestycje te pozwoliły na wprowadzenie trzech pakietów turystycznych (1-dniowych, weekendowych i tygodniowych) obejmujących usługi z obszaru turystyki wodnej, w tym m.in. naukę wędkowania, warsztaty kulinarne, warsztaty krajoznawcze, połowy na kutrze, wycieczki krajoznawcze Szlakiem Wielkich Jezior. Pakiety oparte są na atrakcyjnej fabule pobytu angażującej wędkarzy i ich rodziny od momentu przyjazdu do Stanicy Wodnej aż do wyjazdu. Priorytetem w konstrukcji programów pobytu w stanicy jest edukacja ekologiczna i idea ochrony wód przed szkodliwym działaniem turystyki wodnej.

Działania projektowe przyczyniły się do wydłużenia sezonu turystycznego. Inwestycja w nowoczesną infrastrukturę portową i okołoportową pozwoliła na wprowadzenie turystyki innowacyjnej i przyjaznej środowisku, w tym na ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko poprzez obniżenie rocznej emisji CO2 o 78 ton i zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych o 0.08 GWh.