Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacji produktowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.  

Beneficjent

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie

Wartość projektu

14 289 051,59 PLN

Wartość dofinansowania

6 973 561,48 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Realizowany przez spółkę projekt polegał na wdrożeniu do produkcji nowej mieszanki mineralno-asfaltowej, opracowanej przy udziale Politechniki Krakowskiej.

Produkt charakteryzuje się zwiększoną trwałością i odpornością na deformacje. Dodatkowo przy jego produkcji firma wykorzystuje wysoko zmodyfikowany odpad, który dotychczas nie był zagospodarowany. Aby wdrożyć nowy produkt do produkcji masowej spółka zakupiła wytwórnię mas, o wydajności 160 t/h.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wydajności pracy, a w nowym procesie produkcji wykorzystywane są ekologiczne rozwiązania technologiczne. Mieszanka sprawdza się doskonale przy budowie warstwy wiążącej dróg o średnim natężeniu ruchu.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie innowacji produktowej w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.  
  • Nazwa Beneficjenta: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie
  • Wartość projektu: 14 289 051,59 zł
  • Wartość dofinansowania: 6 973 561,48 zł