Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacji produktowej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym

Beneficjent

SADEX - Janusz Sadlik

Wartość projektu

14 268 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

6 960 000,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Projekt polegał na wdrożeniu eksperymentalnej, wysokomodyfikowanej emulsji asfaltowej oraz nowej receptury mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej z udziałem recyklatu destruktu smołowego, w formie zgranulowanego odpadu. Takie zastosowanie nie było wcześniej wykorzystywane jako składnik mieszanki.

Głównym celem projektu było wprowadzenie do produkcji i oferty nowej mieszanki o unikatowych parametrach techniczno-użytkowych, przeznaczonej do budowy warstwy wyrównawczo-wzmacniającej dróg podczas napraw i przebudowy.

Produkt charakteryzuje się wysoką jakością i wytrzymałością. Został wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową i jest przedmiotem zgłoszenia patentowego Beneficjenta.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚ
  • Nazwa projektu: Wdrożenie innowacji produktowej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym
  • Nazwa beneficjenta: SADEX - Janusz Sadlik
  • Wartość projektu: 14 268 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 6 960 000,00 zł