Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Nabycie nowych urządzeń w celu zmniejszenia energochłonności produkcji

Beneficjent

OW-Plast Jerzy Wiłkowski

Wartość projektu

4 459 980,00 PLN

Wartość dofinansowania

347 516,18 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

OW-Plast  produkuje oprawki z tworzyw sztucznych do pomadek, które dostarczamy producentom kosmetyków w Polsce i za granicą. Celem projektu było zmniejszenie energochłonności produkcji oraz strat materiałowych powstających w procesie produkcji. Aż 31% wtryskiwanego tworzywa stanowiło bowiem odpad produkcyjny.

Te innowację procesowa osiągnęliśmy dzięki zakupowi form wtryskowych z gorącymi kanałami (pracujących bezodpadowo) oraz wtryskarek elektrycznych wykorzystujących do 60% mniej energii od dotychczas używanych w firmie wtryskarek hydraulicznych. Wymiana wtryskarek umożliwiła także rezygnację z oleju hydraulicznego, który po wykorzystaniu musi być utylizowany. W wyniku realizacji projektu zmniejszyliśmy więc roczne wytwarzanie odpadów o 26 ton, a roczny pobór energii o elektrycznej o 0,04 GWh , co przekłada się na zmniejszenie rocznej emisji CO2 o 25,55 ton.

Bardzo istotny z punktu widzenia konkurencyjności OW-Plast oraz satysfakcji klientów jest fakt, że wprowadzone rozwiązania technologiczne przyczyniły się do podwyższenia standardu jakościowego naszych produktów. Pozwoliło nam to dotrzeć do nowych klientów, dla których takie cechy jak pełna powtarzalność, najwyższa trwałość oraz gwarancja dostaw bez braków jakościowych są warunkiem koniecznym do rozpoczęcia współpracy. Ponadto, efektywny energetycznie, bezodpadowy proces produkcji przyniósł zwiększenie zyskowności sprzedaży. Możliwe było zwiększenie wolumenu produkcji bez konieczności zakupu/rozbudowy nieruchomości.