Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego

Partner biznesowy

STABLE AS

Wartość projektu

3 207 702,15 PLN

Wartość dofinansowania

472 230,25 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Opis projektu

Wraz z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej zwiększają się jej skumulowane negatywne oddziaływania środowiskowe. Znaczącym obszarem negatywnego wpływu morskich farm wiatrowych jest środowisko ptaków migrujących, co wymaga zastosowania specjalistycznych środków, które ten wpływ zminimalizują. Projekt 3Bird polegał na komercjalizacji usługi badań przelotów ptaków przy wyższych stanach morza, dostarczając informacji na temat liczebności przelotów ptaków na pułapach <20 m. Pomiary przelotów ptaków migrujących prowadzone przy zastosowaniu stabilizowanych radarów ornitologicznych stanowią podstawę kalkulacji przewidywanej śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbin wiatrowymi zlokalizowanymi na morzu.

Do czasu realizacji projektu badania detekcji przy wyższych stanach morza nie były osiągalne w opisanym wyżej zakresie, zatem innowacyjność projektu zasadziła się na stabilizacji radarów ornitologicznych. Platforma stabilizująca, wraz z konstrukcją łączącą platformę z radarami, została zaprojektowana i zbudowana przez norweskiego partnera projektu, STABLE AS. Partner przeprowadził również badania kompensacji falowania radaru w warunkach zbliżonych do naturalnych. Projekt obejmował również badanie stabilizowanego radaru ornitologicznego przez niezależny instytut badawczy, a także zakup radarów ornitologicznych, pojazdu transportowego dla głównego radaru i jego adaptacji do przewozu zespołu procesorów sygnałowych, a także dwuosiowej przyczepy z hamulcem najazdowym do transportu anten nadawczo- odbiorczych i usługi wykonania systemu montażowego do przewozu zespołu nadawczo-odbiorczego.

Nowa usługa, którą oferujemy jako jedyni na rynku, przyniosła korzyści środowiskowe w postaci możliwości ograniczenia liczby kolizji ptaków z farmami wiatrowymi oraz korzyści finansowe dla właścicieli farm polegające na optymalizacji czasów wyłączeń turbin wiatrowych tylko do okresów występowania zwiększonego ryzyka kolizji ptaków z turbinami.