Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie innowacyjnych usług w zakresie leczenia chorób przyzębia i laseroterapii u osób starszych.

Beneficjent

Kinga Grzech-Leśniak Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne PERIOCARE

Partner biznesowy

Drammen Laserklinikk

Wartość projektu

1 594 192,00 PLN

Wartość dofinansowania

170 391,62 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Choroby przyzębia są obok próchnicy najczęstszą przyczyną przedwczesnej utraty uzębienia.

Wielu pacjentów dotyka problem krwawiących dziąseł, odsłonięcia korzeni, czy rozchwiania zębów, nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że są to objawy zapalenia przyzębia. Periodontologia zajmuje się właśnie profilaktyką i leczeniem schorzeń przyzębia, na które składają się struktury odpowiedzialne za utrzymanie zębów w kości. Przedmiotem projektu było utworzenie i wdrożenie procedur m.in. dla innowacyjnej terapii odbudowy kości w leczeniu osób starszych.  Procedury te są oparte o cyfrowe techniki nieinwazyjnego projektowania oraz wykorzystania światła laserowego do leczenia i regeneracji pacjentów w gerostomatologii. Procedury te obejmują również leczenie błony śluzowej u pacjentów po chemio i radioterapii, leczenie i uśmierzanie bólu oraz przyspieszanie procesu gojenia się ran.

W ramach projektu zakupiono nowoczesne urządzenia medyczne, tj. tomograf cyfrowy, skaner wewnątrzustny, drukarkę SD i łóżko laserowe. Ponadto  projekt obejmował zakup usług mentoringowych partnera norweskiego - Drammen Laserklinikk, oraz usług opracowania protokołów nowych zabiegów z zakresu stomatologicznego i ogólnomedycznego.

Poza innowacyjną metodą odbudowy kości w oparciu o cyfrowe techniki projektowania zabiegu, stworzyliśmy 11 innych procedur medycznych z wykorzystaniem światła czerwonego i bliskiej podczerwieni. 6 z nich należy do zakresu stomatologicznego, a 5 do zakresu ogólnomedycznego, obejmując wspomaganie terapii astmy, RZS, ran w przebiegu cukrzycy, migren i obniżonego nastroju. Procedury opisują protokoły postępowania, kolejność działań, wykorzystanie urządzeń medycznych, a w procedurach laserowych dodatkowo podane są dawki terapeutyczne i częstotliwość. naświetleń w oparciu o literaturę naukową i rekomendacje Światowego Towarzystwa Fotobiomodulacji Laserowej. Opracowane procedury medyczne mogą być wykorzystane przez lekarzy różnych specjalizacji na innych rynkach lokalnych.

Mentoring i współpraca z partnerem norweskim miała na celu pomoc zarówno przy tworzeniu procedur usług z wykorzystaniem lasera światła czerwonego i podczerwonego do procesów leczenia, regeneracji i wspomagania układu immunologicznego u pacjentów starszych, jak i wsparcie naszej firmy przy wdrażaniu tych usług. Kontakty z partnerem Norweskim jak i wizyta właścicielki Periocare w klinice w Drammen pomogły w sposób znaczący w realizacji naszego projektu. Więź, która powstała w trakcie realizacji projektu, może zaowocować dalszą współpracą.

logo Fundusze Norweskie