Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie nowego produktu – urządzenia do diagnozowania właściwości mechanicznych złożonych powierzchni w skali nanometrowej (zawierających struktury o silnie nachylonych powierzchniach bocznych)

Beneficjent

PIK INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

492 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

340 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Firma PIK INSTRUMENTS zajmuje się dystrybucją oraz serwisem nowoczesnych, zaawansowanych urządzeń laboratoryjnych. Specjalizuje się m.in. w mikroskopii elektronowej oraz w rozwiązaniach do preparatyki próbek. W swojej ofercie posiada urządzenia ponad 25 producentów sprzętu laboratoryjnego.

Przedmiotem niniejszego projektu było opracowanie nowego produktu w postaci unikalnego na światową skalę urządzenia do diagnozowania, w skali nanometrycznej, właściwości mechanicznych powierzchni złożonych, zawierających struktury o silnie nachylonych powierzchniach bocznych. Produkt ten stanowi odpowiedź na aktualne problemy diagnostyczne, sygnalizowane przez środowisko badawcze zajmujące się oceną właściwości próbek w mikro- i nanoskali.

To, co wyróżnia urządzenie na rynku, to system aktywnej kompensacji wpływu kształtu próbki w zaawansowanych, submikrometrowych badaniach właściwości powierzchni. Ponadto przyrząd ma zastosowanie nachylenia próbki, które przy niezmienionej konstrukcji systemu pomiarowego, pozwala na uzyskanie pożądanych warunków pomiarowych. Urządzenie oferuje również rozwiązania pozwalające kontrolować nachylenie próbki w obu osiach w sposób płynny, z dużą rozdzielczością kątową oraz możliwością precyzyjnego korygowania położenia X/Y, bez konieczności demontowania próbki. Dodatkowo nowa formuła urządzenia eliminuje wprowadzanie zanieczyszczeń do układu pomiarowego.

Beneficjent programu jest aktualnie jedynym producentem tego typu rozwiązania. Przedsięwzięcie pozwoliło firmie PIK INSTRUMENTS rozszerzyć zakres i obszar swojej działalności na rynku polskim i zagranicznym, a nowym produktem z powodzeniem udało się zainteresować wiele światowej klasy laboratoriów badawczych prowadzących badania w dziedzinach takich jak fizyka, chemia, medycyna czy biologia.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie nowego produktu – urządzenia do diagnozowania właściwości mechanicznych złożonych powierzchni w skali nanometrowej (zawierających struktury o silnie nachylonych powierzchniach bocznych)
  • Nazwa beneficjenta: PIK INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 492 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 340 000,00 zł