Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości

Beneficjent

Hobo Systems Sp. z o.o.

Wartość projektu

413 434,98 PLN

Wartość dofinansowania

285 707,10 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Podstawowym założeniem działalności Hobo Systems jest dostarczanie przedsiębiorcom rozwiązań IT z zakresu zarządzania kosztami energii elektrycznej. Firma stworzyła system informatyczny, który pozwala monitorować zużycie energii, zarządzać kosztami tego zużycia oraz je optymalizować.

Głównym celem projektu było opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości.

Wsparcie unijne pozwoliło Beneficjentowi prowadzić prace badawczo-rozwojowe w tym kierunku, tj. w obszarze prognozowania zużycia energii na podstawie algorytmów uczenia maszynowego oraz analizy statystycznej – Spółka zrealizowała wraz z Politechniką Lubelską pierwszy etap badań nad predykcją zużycia energii w przyszłości przez przedsiębiorstwo energochłonne. Projekt poszerzył wiedzę zespołu Hobo Systems w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii na podstawie autorskiego systemu informatycznego, integrującego i analizującego dane z rozproszonych punktów pomiaru zużycia energii.

Firma rozwinęła także know-how w zakresie organizacji i digitalizacji procesów w obszarze zarządzania zakupami energii, tworzenia grup zakupowych energii elektrycznej z wykorzystaniem tzw. profilowania DGD, będącego roczną analizą zużycia energii dla każdej godziny/doby, każdego dnia w roku. Hobo Systems w dalszym ciągu wdraża rozwiązania w zakresie analityki danych o zużyciu energii dostosowanych do potrzeb użytkownika.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem danych rzeczywistych, funkcjonalności analityczno-predykcyjnych narzędzia, służącego do planowania zużycia ilości energii elektrycznej w przyszłości
  • Nazwa beneficjenta: Hobo Systems Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 413 434,98 zł
  • Wartość dofinansowania: 285 707,10 zł