Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Organizacja przystani portowej zasilanej z OZE na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Beneficjent

AGNIESZKA CHORZELA

Wartość projektu

2 586 444,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 471 960,00 PLN

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Opis projektu

Nowoczesna marina, poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca postojowego dla wpływających jachtów, musi zapewnić podstawowe urządzenia sanitarne i odbiór nieczystości, możliwość zatankowania paliwa, wody pitnej, dostęp do prądu, wykonanie drobnych napraw, a także możliwość spędzenia czasu wolnego. Projekt Agnieszki Chorzeli ma na celu organizację takiego portu śródlądowego położonego na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nad brzegiem jeziora Tajty, który pozwoli na cumowanie 18 jednostek pływających. Wykonana zostanie profesjonalna przystań, na którą złożą się: slip do wodowania łodzi, dwa pomosty brzegowe jako umocnienie brzegu, pomosty pływające oraz infrastruktura noclegowa w postaci namiotów w sferycznych glampingowych (każdy namiot z łazienką, aneksem kuchennym, balią ogrodową i altaną).

Projekt pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, gdyż przystań w innowacyjny sposób zasilana będzie energią pozyskiwaną z OZE, tj. paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na pomostach pływających. Technologia ta zapewni samowystarczalność energetyczną obiektu oraz przyczyni się do zbudowania przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku turystyki wodnej i śródlądowej. Także klientom zostanie udostępniona możliwość ładowania akumulatorów „zieloną” energią. Realizacja projektu obniży emisję CO2 o 11 ton rocznie.
Co istotne, pomosty pływające nie mają sztywnego połączenia z dnem jeziora, zatem elastycznie dostosowują się do zmian powierzchni wody i mogą być instalowane na niemal każdym akwenie wodnym - niezależnie od różnic w głębokości dna. Rozwiązanie to nie wykazuje negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, a także nie ingeruje w istniejący na dnie zbiornika ekosystem. Panele fotowoltaiczne mają natomiast zwiększoną wydajność, dzięki refleksyjnemu odbiciu światła od wody.

logo Fundusze Norweskie