Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Platforma audytorska wspierająca proces badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania

Beneficjent

WBS Audyt Sp. z.o.o.

Wartość projektu

467 400,00 PLN

Wartość dofinansowania

266 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Warszawska spółka WBS Audyt to firma, która specjalizuje się w badaniach poprzedzających fuzje i przejęcia, w ocenie ryzyka przestępstw gospodarczych oraz w usługach dotyczących debiutów i obecności spółek na giełdzie papierów wartościowych. Dodatkowo pracownicy spółki świadczą usługi doradcze z zakresu kontroli i procedur wewnętrznych oraz bezpiecznego i efektywnego rozliczania podatków.

W ramach realizacji projektu firma uruchomiła wewnętrzną platformę audytorską. System optymalizuje proces badania sprawozdań finansowych, umożliwia managerom pełny nadzór nad poszczególnymi projektami, ułatwia obieg dokumentów i wykorzystanie podpisu elektronicznego. W ramach wdrożenia platformy przeprowadzono także szkolenia dla kadry spółki. 

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Platforma audytorska wspierająca proces badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania
  • Nazwa Beneficjenta: WBS Audyt Sp. z.o.o.
  • Wartość projektu: 467 400,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 266 000,00 zł