Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne

Wartość projektu

2 669 100,00 PLN

Wartość dofinansowania

285 245,06 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie poprawiające jakość życia

Opis projektu

Misją Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur jest wspieranie grup najmniej uprzywilejowanych społecznie, a w szczególności dzieci z trudnościami rozwojowymi. Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne oferować będzie szeroko rozumianą rehabilitację psychologiczną poprzez działalność dydaktyczną ukierunkowaną głównie na dzieci i młodzież ze schorzeniami psychicznymi i neurologicznymi oraz dysfunkcjami integracji sensorycznej. Centrum będzie również wspierać osoby starsze zagrożone wykluczeniem społecznym. Połączymy dydaktykę z aktywną rehabilitacją oraz rozwiązaniami wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) umieszczonych na platformie internetowej. Zostanie stworzona szeroka oferta kursów e-learningowych w obszarach objętych programem szkolnym (przedmioty ścisłe, języki obce, geografia itd.) dla różnych poziomów wiekowych, a także w zakresie umiejętności technicznych. Użytkownicy będą mogli skorzystać ze stworzonej w ramach projektu oferty dydaktycznej przez internet we własnych domach lub w mobilnym centrum edukacji i rehabilitacji stworzonym w specjalnie przystosowanym pojeździe typu TIR. Centrum mobilne wyposażone będzie w ekrany dotykowe, tablet, roboty edukacyjne typu KUBO RObotics, kostki edukacyjne iMO-Learn oraz 15 zestawów VR Google. W opracowanie kursów zostaną zaangażowani doświadczeni nauczyciele szkolni, jak również jednostka naukowa, która przygotuje kursy w wirtualnej rzeczywistości dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w dwóch grupach wiekowych, oraz dla osób starszych. Zakupimy także wielofunkcyjną platformę e-learningową oraz usługę produkcji 180 kursów edukacyjnych i terapeutycznych wykorzystujących technologię VR.
logo Fundusze Norweskie