Pomiń nawigację

Współpraca i partnerzy

Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Beneficjent

FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI

Wartość projektu

2 655 265,52 PLN

Wartość dofinansowania

2 237 857,78 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Opis projektu

System edukacyjny w Polsce zdarza się być niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić rozwój ich firm. Jednak kompetencje zatrudnionych i zatrudnianych osób często są niepełne lub okazują się nieadekwatne.

Potrzeby rynku w dziedzinie finansów nieustannie się zmieniają i aby oba systemy – edukacyjny i gospodarczy – mogły razem sprawniej funkcjonować, konieczne jest kompleksowe zarządzanie wspomnianymi zmianami oraz wzmocnienie współpracy zaangażowanych stron. W odpowiedzi na to wyzwanie powstała Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego – swego rodzaju łącznik, którego celem jest lepsze wsparcie rozwoju kompetencji pożądanych w branży finansowej tak, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Rada pełni rolę forum łączącego środowiska gospodarcze i naukowo-edukacyjne oraz pracodawców. Wskazuje zachodzące trendy – m.in. przekazuje informacje o aktualnym zapotrzebowaniu na kompetencje, inicjuje współpracę interesariuszy, rekomenduje rozwiązania, koordynuje porozumienia, określa obszary badawcze, inicjuje nowe standardy mając na uwadze m.in. zmiany regulacyjne, technologiczne oraz demograficzne.

To wszystko ze szczególnym uwzględnieniem pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – pracowników 50+, osób niepełnosprawnych, pracowników spoza granic Polski lub o niskich kwalifikacjach. Swoją działalnością Rada wspiera ochronę konsumentów usług finansowych. Jest elementem wzmacniania bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz podniesienia konkurencyjności polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój
  • Nazwa działania: 2.12. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
  • Nazwa projektu: Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
  • Nazwa beneficjenta: FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT BANKOWOŚCI
  • Wartość projektu: 2 655 265,52 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 237 857,78 zł