Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Projekt zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe

Beneficjent

KOMSERWIS SP. Z O.O.

Wartość projektu

113 160,00 PLN

Wartość dofinansowania

78 200,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

KOMSERWIS specjalizuje się w zakresie projektowania i realizacji małej architektury, a także w planowaniu miejskich przestrzeni. To producent wysokiej jakości nowoczesnych i funkcjonalnych wyrobów, takich jak: ławki, siedziska, kosze, stojaki na rowery, osłony drzew, donice i wiele innych.

Celem niniejszego przedsięwzięcia było opracowanie projektu wzorniczego dla zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją. Prace nad projektem zlecono odpowiedniej jednostce naukowej. W ramach prac przygotowano projekt koncepcyjny i wizualny, a także projekt technologiczny, opis niezbędnych materiałów oraz dokumentację techniczną i wytyczne materiałowe dla rozwiązania. W rezultacie powstał komplet opracowań zestawu mebli miejskich, takich jak: wiata przystankowa, ławka, kosz, tablica informacyjna, słupki, stojaki rowerowe oraz elementy łączące.

Zestaw zaprojektowano w dwóch wersjach: Basic i Smart. Wersję Smart opracowano zgodnie z założeniami wymagań „smart city” – uwzględniono w niej m.in. możliwość adaptacji innowacyjnych rozwiązań, takich jak: instalacja paneli fotowoltaicznych zasilających zestaw, strefa WI-FI, opcja ładowania urządzeń mobilnych, oświetlenie typu LED, opcja instalacji modułów do zliczania ilości oczekujących pasażerów oraz czujniki wypełnienia koszy.

Integralną częścią projektu było opracowanie graficzne oznakowania piktogramów i liternictwa związanych z funkcją produktu oraz opracowanie graficzne kolorystyki kompletu elementów wyposażenia. Projekt uwzględnił zasady projektowania uniwersalnego, czyli projektowania takich rozwiązań, które użyteczne są dla wszystkich i w jak największym zakresie. Dotyczy to w szczególności urządzeń pomocniczych dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Projekt zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe
  • Nazwa beneficjenta: KOMSERWIS SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 113 160,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 78 200,00 zł