Pomiń nawigację

Przez sukcesję z przewodnikiem

Beneficjent

PM Doradztwo Gospodarcze

Wartość projektu

3 155 653,36 PLN

Wartość dofinansowania

2 834 853,36 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Projekt "Przez sukcesję z Przewodnikiem"

Opis projektu

Projekt obejmuje zapewnienie doradztwa. Pierwszym działaniem w ramach projektu jest analiza stopnia przygotowania firmy do procesu sukcesji, której celem jest diagnoza potrzeb wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym procesie. Praca doradców w tym zadaniu prowadzi do uzyskania obiektywnej wiedzy organizacyjnej, finansowej, kadrowej i prawnej kondycji firmy rodzinnej, a w konsekwencji do wskazania tych obszarów, dla których wsparcie doradczo-szkoleniowe jest najbardziej istotne. Doradcy przeznaczają na to działanie do 32 godzin.
Zasadniczą część wsparcia w projekcie stanowią działania doradcze. Oferowane wsparcie jest dostosowane do potrzeb firmy, wykazanych na wcześniejszym etapie. Ostateczny cel zadania, wypracowanie strategii sukcesyjnej, jest wspólny dla doradców, rodziny właścicielskiej i zarządzających firmą. W tym etapie każdej firmie doradcy poświęcają do 46,5 godzin doradczych.
Kolejnym zadaniem projektu jest przejście od planowania do działania, czyli zainicjowanie wdrożenia zmian, przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Wdrażanie działań prosukcesyjnych może być działaniem długotrwałym, a zmiana otoczenia i bieżącej sytuacji firmy i rodziny może wymagać aktualizacji wypracowanej strategii. Doradcy asystują w tych działaniach, oferując do 12 godzin wsparcia. Łączny czas trwania pierwszych etapów projektu szacowany jest na jeden kwartał.
Ostatnim elementem projektu jest monitoring postępów we wdrażaniu planu sukcesji. Doradcy po kwartale i po roku od rozpoczęcia wdrożenia, pozyskują informacje o rezultatach wdrażania strategii sukcesji oraz badają przyczyny ewentualnych problemów i odstępstw od planu.

Celem projektu jest wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami, służącymi poprawie zarządzania i rozwojowi kapitału ludzkiego.  To wszystko dzięki wdrożeniu rozwiązań w zakresie sukcesji w 144 firmach rodzinnych z sektora MMŚP z makroregionu 3, obejmującego województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, poprzez doradztwo i szkolenie w zakresie sukcesji.

Program pomaga klientom sprostać wyzwaniom i wspiera ich w osiąganiu celów biznesowych. Doradcy i trenerzy kładą nacisk na elementy wdrożenia oraz na długoterminową współpracę opartą na zaufaniu i wymiernych korzyściach.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój
  • Nazwa działania: 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Nazwa projektu: Przez sukcesję z przewodnikiem
  • Nazwa beneficjenta: PM Doradztwo Gospodarcze
  • Wartość projektu: 3 155 653,36 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 834 853,36 zł
logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego