Pomiń nawigację

Dokapitalizowanie

Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect

Beneficjent

Spółka XTP

Wartość projektu

152 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

76 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock

Opis projektu

Wrocławska spółka XTPL opracowała innowacyjną głowicę i dedykowane nanotusze umożliwiające ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia chroniona międzynarodowym patentem, pozwala na produkcję nowej generacji warstw przewodzących, wykorzystywanych m.in. do produkcji monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy.

Debiut możliwy był m.in. dzięki realizacji projektu pn.: “Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect”, w ramach którego zakupiono usługi doradcze na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do emisji nowej serii akcji  i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect. Oficjalnie spółka zadebiutowała 14 września 2017 roku.

Spółka pozyskała od inwestorów 10 milionów złotych, które przeznaczono na utworzenie laboratorium aplikacyjnego oraz działania związane z komercjalizacją technologii.

 

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4Stock
  • Nazwa projektu: Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect
  • Nazwa beneficjenta: Spółka XTP
  • Wartość projektu: 152 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 76 000,00 zł