Pomiń nawigację

Infrastruktura

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum komunikacji dla LOF

Beneficjent

Gmina Lublin

Wartość projektu

87 929 157,19 PLN

Wartość dofinansowania

65 339 617,17 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Zrównoważony transport miejski

Opis projektu

Inwestycja w Lublinie jest projektem kompleksowym, objęła inwestycje strukturalne, zakup taboru niskoemisyjnego oraz rozbudowę systemu informacji pasażerskiej.

Przedmiotem realizacji była:
• budowa ul. Muzycznej na odcinku od wysokości zjazdu na teren stadionu miejskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Nadbystrzycką i ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, buspasami i trakcją trolejbusową;
• budowa brakujących odcinków trakcji trolejbusowej na ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej oraz podstacji wraz z dostosowaniem zarządzania mocą;
• zakup 15 sztuk trolejbusów marki Ursus CitySmile 18T – wyposażonych w klimatyzację oraz automaty do sprzedaży biletów. Dzięki wbudowanym bateriom są zdolne do pokonywania odcinków tras bez zasilania z sieci zawieszonej nad jezdnią. Nowe trolejbusy mają też bramki do zliczania pasażerów w każdym z przegubowców są również 4 podwójne ładowarki USB;
• system informacji przystankowej w ciągu ul. Jana Pawła II, w tym m.in. tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z włączeniem ich do obecnego użytkowanego systemu.

Dzięki zrealizowanym inwestycjom transport miejski funkcjonujący w stolicach województw Polski Wschodniej, w większym stopniu przystosowany jest do zróżnicowanych potrzeb jego użytkowników. Wzrósł dostęp do infrastruktury i informacji pasażerskiej oraz poprawiło się bezpieczeństwo na drogach, przystankach i w pojazdach.
Utworzenie tzw. łańcuchów ekomobilności, pozwoliło na połączenie transportu publicznego z komunikacją rowerową i pieszą. Poprawiła się również jakość podróżowania osób z niepełnosprawnością, dzięki zastosowaniu taboru niskopodłogowego na całej długości pojazdu z przyciskami i oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz informacją głosową.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.1 Zrównoważony Transport Miejski
  • Nazwa projektu: Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum komunikacji dla LOF
  • Nazwa beneficjenta: Gmina Lublin
  • Koszt całkowity inwestycji: 87 929 157,19 zł
  • Kwota dofinansowania: 65 339 617,17 zł