Pomiń nawigację

Infrastruktura

Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach

Beneficjent

GMINA KIELCE

Wartość projektu

246 541 626,96 PLN

Wartość dofinansowania

184 517 054,71 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Zrównoważony transport miejski

Opis projektu

Projekt obejmujący realizację 9 zadań, umożliwiających kompleksową poprawę transportu publicznego w Kielcach.

W ramach projektu zakupionych zostało 154 szt. automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej (Zad. 2) oraz 194 szt. wewnętrznych informacyjnych tablic LCD, które pozwalają na przekazanie w autobusie pełnej i czytelnej informacji o trasie linii, położeniu przystanków i aktualnej lokalizacji autobusu (Zad. 3). Ponadto autobusy zostały doposażone w 123 szt. urządzeń systemu zapowiedzi głosowych (Zad. 4). Wybudowano również przedłużenie ul. Olszewskiego w kierunku ulic: Zagnańskiej i Witosa, zapewniając łatwe i dogodnego połączenie terenów przemysłowych północnej części Kielc, gdzie znajduje się między innymi Kielecki Park Technologiczny (Zad. 5).

W ramach Zadania 8 wybudowane zostało nowoczesne Centrum Komunikacyjne na bazie dworca autobusowego, które pełni rolę elementu integrującego sieć komunikacyjną regionu i komunikację miejską Kielc. Przy centrum znajduje się parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów, a także ciągi piesze. Duży nacisk został położony na eliminację barier i tworzenie przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym. W nowym centrum zostały zaprojektowane m.in. takie elementy jak podjazdy dla wózków, windy dla niepełnosprawnych, prezentacja informacji pasażerskiej za pomocą przekazu graficznego, dźwiękowego oraz dotykowego.

W ramach pozostałych zadań projekt przewiduje wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, który umożliwi wprowadzenie priorytetów dla komunikacji publicznej i optymalizację wykorzystania istniejącej sieci drogowej (Zad. 1), budowę drogi gminnej na osiedlu Dąbrowa II na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej (Zad. 6), budowę pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową tej ulicy od ul. Witosa do granicy miasta (Zad. 7), a także rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej oraz skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności, co przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Zad. 9). Realizacja projektu umożliwi zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w mieście oraz wpłynie na usprawnienie ruchu pasażerskiego i zwiększenie mobilności mieszkańców.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 2.1. Zrównoważony transport miejski
  • Nazwa projektu: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach
  • Nazwa beneficjenta: GMINA KIELCE
  • Wartość projektu: 246 541 626,96 zł
  • Wartość dofinansowania: 184 517 054,71 zł