Pomiń nawigację

Infrastruktura

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

Beneficjent

GMINA MIASTO RZESZÓW

Wartość projektu

211 105 738,70 PLN

Wartość dofinansowania

132 162 369,72 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Zrównoważony transport miejski

Opis projektu

Celem głównym projektu była poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji Rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu obejmował 8 komponentów:

 • komponent A: zakup nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury do ładowania energii elektrycznej;
 • komponent B: infrastruktura przystankowa i dworcowa;
 • komponent C: infrastruktura drogowa – ulice;
 • komponent D: infrastruktura drogowa – skrzyżowania;
 • komponent E: infrastruktura pieszo-rowerowa;
 • komponent F: inteligentny system transportowy (ITS);
 • komponent G: informacja i promocja;
 • komponent H: dokumentacja aplikacyjna.

W ramach projektu zakupiono 50 sztuk nowoczesnego niskoemisyjnego taboru autobusowego, w tym 10 sztuk z napędem elektrycznym (wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania energii elektrycznej). Przebudowano również 138 zatok autobusowych, 138 zespołów przystankowych, a także wybudowano nową pętlę autobusową. Ponadto, dzięki realizacji projektu wybudowano nowy i bardzo energooszczędny budynek Dworca Lokalnego, który został wyposażony w dynamiczny system informacji pasażerskiej. Projekt pt. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie to także realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy infrastruktury transportowej. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano budowę nowych odcinków dróg, wybudowano rondo, a także przebudowano 5 skrzyżowań. Ważnym elementem zakresu rzeczowego projektu była rozbudowa Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, a także stworzenie łańcuchów ekomobilności poprzez rozbudowę rzeszowskiego systemu ciągów pieszo-rowerowych.

 • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
 • Nazwa działania: 2.1. Zrównoważony transport miejski
 • Nazwa projektu: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie
 • Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO RZESZÓW
 • Wartość projektu: 211 105 738,70 zł
 • Wartość dofinansowania: 132 162 369,72 zł