Pomiń nawigację

Współpraca i partnerzy

Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu

Beneficjent

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji w konsorcjum ze: Stowarzyszeniem Forum Dialogu Gospodarczego, Krajową Izbą Gospodarczą i Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem"

Wartość projektu

1 371 091,20 PLN

Wartość dofinansowania

1 155 555,66 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Opis projektu

System edukacyjny w Polsce zdarza się być niedopasowany do potrzeb systemu gospodarczego. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby rozwój ich firm był możliwy. Jednak kompetencje osób podejmujących pracę często są niepełne lub okazują się nieadekwatne.

W przypadku branży handlowej nierzadko możemy spotkać sprzedawców, którzy nie budują relacji z klientami, nie diagnozują ich potrzeb i nie dostosowują do nich oferty sprzedażowej. Tymczasem, te właśnie kompetencje są kluczowe w zakresie prowadzenia profesjonalnych rozmów handlowych oraz w procesie kompleksowej obsługi klienta. W skali kraju ma to wpływ na kondycję gospodarki.

Potrzeby rynku w dziedzinie handlu nieustannie się zmieniają i aby oba systemy – edukacyjny i gospodarczy – mogły razem sprawniej funkcjonować, konieczne jest kompleksowe zarządzanie wspomnianymi zmianami oraz wzmocnienie współpracy zaangażowanych stron.

Odpowiedzią na problem stała się Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu - swego rodzaju łącznik, którego celem jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w handlu, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Rada pełni rolę forum łączącego środowiska gospodarcze i naukowo-edukacyjne oraz pracodawców. Wyznacza kierunek zmian – m.in. przekazuje informacje o aktualnym zapotrzebowaniu na kompetencje, edukuje strony w dziedzinie współpracy, rekomenduje rozwiązania, koordynuje porozumienia, określa obszary badawcze.

To wszystko ze szczególnym uwzględnieniem pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – pracowników 50+, osób niepełnosprawnych, pracowników spoza granic Polski lub o niskich kwalifikacjach.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój
  • Nazwa działania: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
  • Nazwa projektu: Sektorowa Rada ds. kompetencji w handlu
  • Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji w konsorcjum ze: Stowarzyszeniem Forum Dialogu Gospodarczego, Krajową Izbą Gospodarczą i Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem"
  • Wartość projektu: 1 371 091,20 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 155 555,66 zł