Pomiń nawigację

Wzornictwo

Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej

Beneficjent

RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY spółka jawna

Wartość projektu

5 423 633,07 PLN

Wartość dofinansowania

2 994 740,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję

Opis projektu

Firma „Rapa” to jeden z wiodących producentów mebli chłodniczych w Polsce. Działalność produkcyjną rozpoczęła w 1996 roku w Lublinie.

 W ramach realizacji niniejszego projektu został przeprowadzony audyt wzorniczy będący analizą działalności spółki RAPA pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Działania, które zostały podjęte w ramach audytu wzorniczego to: analiza w zakresie oferty produktowej; modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych trendów branżowych, społecznych i technologicznych; analiza potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem; analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego. 

Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności firmy, co spowodowało wprowadzenie nowych produktów na rynek.

W ramach realizacji projektu zakupiono nowe maszyny i urządzenia niezbędne do wprowadzenia innowacyjnego produktu - modułowej lady chłodniczej a także udoskonalenia dotychczasowych produktów m.in.

Realizacja projektu umożliwiła rozbudowanie parku maszynowego, wdrożenie rekomendacji ze strategii wzorniczej, a także przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności i rozpoznawalności marki, a co za tym idzie do wzrostu przychodów firmy i osiągnięcia określonych rezultatów finansowych.

 

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 1.4 Wzór na konkurencję
  • Nazwa projektu: Wzmocnienie konkurencyjności RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej
  • Nazwa Beneficjenta: RAPA S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY spółka jawna
  • Wartość projektu: 5 423 633,07 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 994 740,00 zł