Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Sukcesja w firmach rodzinnych

Beneficjent

DGA S.A

Wartość projektu

4 938 280,99 PLN

Wartość dofinansowania

4 444 452,88 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany przez DGA S.A. w partnerstwie z Sudeckim Instytut Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzrost adaptacyjności firm, przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMŚP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego poprzez objęcie ww. firm wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji.

 W projekcie realizowane są poniższe formy wsparcia:

  • Wstępne sesje doradcze: celem doradztwa wstępnego jest przeanalizowanie sytuacji w firmie i zaplanowanie doradztwa właściwego. Dla każdej Firmy wyznaczony zostanie Doradca Wiodący - opiekun Firmy Rodzinnej przez cały okres realizacji wsparcia.
  • Doradztwo właściwe: celem doradztwa właściwego jest przygotowanie strategii sukcesji oraz przygotowanie Firmy do jej wdrożenia. Dla każdej Firmy zorganizowane i przeprowadzone zostanie doradztwo w zakresie: finansowym, prawnym, organizacyjno-zarządczym oraz sesje doradcze z psychologiem biznesu. Efektem etapu będzie strategia sukcesji i ustalony termin spotkania inicjującego wdrażanie strategii.
  • Doradztwo przy wdrożeniu strategii wraz z monitoringiem wdrożenia Celem etapu jest wdrożenie zmian w firmach rodzinnych oraz przyjęcie opracowanej strategii sukcesyjnej.
logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego