Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie kompleksowego systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda

Beneficjent

BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu

1 303 273,76 PLN

Wartość dofinansowania

706 744,90 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Projekt dotyczył innowacyjnej metody diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda. 

Zespół Raynauda wywoływany jest zaburzeniami mikrokrążenia, powodującymi skurcz naczyń, objawiający się nagłym zblednięciem, następnie zasinieniem i zaczerwieniem palców rąk, stóp, rzadko nosa oraz małżowin usznych, któremu towarzyszą zdrętwienie i ból. Przyczyną występowania tych dolegliwości jest skurcz tętnic.

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów, jako jedyny obiekt w Polsce prowadzi kompleksowy program diagnostyki i rehabilitacji choroby Raynauda, który obejmuje: wstępną ocenę pacjenta, ocenę zdolności wykonania wysiłku fizycznego, wykonanie kapilaroskopii, echo serca. Niefarmakologiczny program terapii został opracowany pod kierownictwem prof. dr hab. Anny Kurliszyn.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mikrokrążenia pod postacią pierwotnego i wtórnego zespołu Raynauda
  • Nazwa Beneficjenta: BIAVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
  • Wartość projektu: 1 303 273,76 zł
  • Wartość dofinansowania: 706 744,90 zł