Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

”Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.”

Beneficjent

ANTEX II Sp.z.o.o.

Wartość projektu

14 347 089,00 PLN

Wartość dofinansowania

6 998 580,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

W ramach realizacji projektu wprowadzono innowacją produktową, polegającą na świadczeniu kompleksowej usługi z zakresu budowy dróg, wykonywanej w modelu "zaprojektuj i wybuduj", w oparciu o model 3D, z wykorzystaniem otwartego formatu wymiany danych IFC.

Podstawowa korzyść osiągana przez firmy, dzięki technologii BIM, to doskonałej jakości dokumentacja projektowa. Koordynując wszystkie branże projektowe, przed wydaniem finalnej dokumentacji wykonawczej, są eliminowane niemal wszystkie nieścisłości i konflikty. Braki te przy standardowej procedurze projektowej są wykrywane dopiero na placu budowy, powodując tym samym konieczność przeprowadzania dodatkowych prac naprawczych i poprawek. 

Wdrożenie projektu pozwoliło na wysoką dokładność przedmiarów projektowanych robót, kontrolę prawidłowości przeprowadzonych prac przy użyciu skanowania samolotem bezzałogowym, rozliczenie wykonanych robót przy użyciu skanowania samolotem bezzałogowym.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Poddziałanie: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: ”Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych sposobem na wprowadzenie innowacji produktowej w ANTEX II Sp. z o.o.”
  • Nazwa beneficjenta: ANTEX II Sp.z.o.o.
  • Wartość projektu: 14 347 089,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 6 998 580,00 zł