Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu - uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze

Beneficjent

System11 Sp. z o.o.

Wartość projektu

467 400,00 PLN

Wartość dofinansowania

323 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Firma System11 Sp. z o.o. zajmuje się m.in. produkcją i sprzedażą systemów pozyskiwania, transmisji i archiwizacji danych pomiarowych oraz narzędzi zarządzania tymi danymi a także sprzedażą i montażem różnego rodzaju układów pomiarowych i liczników.

Celem projektu było opracowanie uniwersalnego systemu komunikacji (USK) - innowacji produktowej, służącej jako pośrednik pomiędzy urządzeniami pomiarowymi różnego typu (liczniki energii elektrycznej, wody, ciepła lub gazu) a serwerem zbierającym dane, zlokalizowanym w chmurze.

Jednym z głównych założeń przy opracowaniu nowego systemu była cena końcowa - możliwie niska i konkurencyjna, dlatego poza pracami B+R skupiono się na analizie biznesowej, analizie danych rynkowych, diagnozie potrzeb, zagrożeń, szans i możliwości oraz trendów.

W ramach prac badawczo-rozwojowych z kolei opracowano 3 prototypy systemu, z których najlepszy i optymalny pod kątem ceny poddano badaniom kompatybilności elektromagnetycznej i dalszym testom.

W rezultacie powstała znacząco ulepszona usługa w postaci ww. systemu umożliwiającego lepszy odczyt urządzeń pomiarowych oraz wizualizację danych dostępnych w licznikach mediów, w technologii umożliwiającej komunikację bezprzewodową z serwerem w chmurze. Powstała także aplikacja testowa zapewniająca zdalny dostęp do systemów komunikacji, odczyt danych, aktualizację firmware oraz bieżący monitoring stanu transmisji danych.

Potencjał USK polega na możliwości bezprzewodowego zdalnego odczytu dowolnego typu licznika mediów w konkurencyjnej cenie oraz minimalnym poborze energii. Klientami Spółki są m.in. przedsiębiorstwa energetyczne, wytwórcy energii i ciepła oraz przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. dystrybucją i obrotem energią elektryczną, ciepłem i gazem. To także centra handlowe i użytkownicy indywidualni.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu - uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a serwerem zlokalizowanym w chmurze
  • Nazwa beneficjenta: System11 Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 467 400,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 323 000,00 zł