Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego procesu redukcji odpadu w postaci przetwarzania złomu mieszaniny odpadów, w tym elektroodpadów.

Wartość projektu

6 985 687,85 PLN

Wartość dofinansowania

727 306,55 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Rynek recyklingu pojazdów, obrotu złomem żelaznym oraz przerabiania go na złom wsadowy, na którym działa firma Holdmar, ma ogromny potencjał wynikający z obecnych trendów gospodarczych i społecznych. Wpisuje się on bezpośrednio w polityki horyzontalne UE dotyczące ochrony środowiska- zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponownemu użyciu i odzyskowi powinno być poddawane 95% masy pojazdu. Nasz projekt polega na wdrożeniu innowacyjnego w skali światowej procesu redukcji złomu mieszaniny metali z rozruszników, alternatorów, silniki elektrycznych itp. oraz elektroodpadów. Opracowaliśmy nowe rozwiązanie stanowiące połączenie dwóch technologii (jednej nieznanej, jednej znanej od kilku lat), które pozwoli na uzyskanie niespotykanie czystego materiał w postaci granulatów miedzi, aluminium oraz stali nierdzewnej. W ramach projektu zakupimy linię technologiczną, w tym separatory do stali nierdzewnej, a wytworzony materiał będzie zbadany przez jednostkę naukową, która potwierdzi czystość materiału finalnego – w przypadku miedzi i aluminium wolnego w 100% od stali i w 99% od stali nierdzewnej. Wdrożenie tej technologii będzie skutkować zwiększeniem o 50 ton rocznie ilości odpadów metalowych przetworzonych w naszym zakładzie. Dodatkowy efekt środowiskowy to obniżenie emisji CO2 o 1,575 ton i redukcja zużycia energii elektrycznej o 0,03 GW dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych. Po zakończeniu realizacji projektu zaprezentujemy jego wyniki - dzięki pomocy Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS - jego norweskiemu odpowiednikowi, tj. stowarzyszeniu NBF.
logo Fundusze Norweskie