Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet drewnianych.

Wartość projektu

8 062 512,00 PLN

Wartość dofinansowania

639 466,96 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Jednym z obszarów działalności Brandbox jest sprzedaż i naprawa drewnianych palet przeznaczonych do przenoszenia i składowania towarów. Renowację palet prowadziliśmy dotąd w bardzo ograniczonym zakresie. Ten projekt stworzyliśmy by uszkodzone palet poddawać recyklingowi w miejsce utylizacji, gdyż często wymiana zaledwie jednego elementu palety pozwala na jej dalsze użytkowanie. Wdrożyliśmy kompleksową, zrobotyzowaną linię do renowacji palet, która wymaga jedynie nadzoru ze strony człowieka. Linia ta składa się z automatycznej linii montażowej łączącej poszczególne elementy zdemontowane z palet poddawanych regeneracji, stanowiska demontażu uszkodzonych elementów, szafy sterowniczej, aerodynamicznej suszarni kontenerowej oraz systemu odpylania. 

W wyniku realizacji projektu wprowadzono więc w przedsiębiorstwie innowacyjną technologię, która pozwoliła na uruchomienie zautomatyzowanego procesu naprawy uszkodzonych palet oraz produkcję palet z elementów pochodzących ze zniszczonych palet. Odnowioną paletę transportową wprowadziliśmy na rynek jako nasz produkt, obok usługi renowacji uszkodzonych palet. W ramach projektu przeprowadziliśmy ponadto proces certyfikacji fitosanitarnej palet poddawanych renowacji.

Realizacja przedsięwzięcia ograniczyła niekorzystną dla środowiska utylizację palet przez ich końcowych użytkowników. Zaoszczędzone zostało około 95% drewna, które zgodnie z naszymi dotychczasowymi praktykami zostałoby zniszczone, co stanowi 2334 ton niewytworzonych odpadów rocznie. W sposób pośredni wpłynie to na ochronę drzewostanu, gdyż na zakup nowych palet (z nowego drewna) zdecyduje się mniej odbiorców. Wykonano także montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 kW na dachu budynku hali produkcyjno-magazynowej, która zasila nową linię. Przy oszczędności energii na poziomie 125 190,30 kWh rocznie, bezpośrednim efektem ekologicznym jest zmniejszenie ilości emitowanego CO2 o 97,77 ton.