Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej.

Wartość projektu

8 241 369,00 PLN

Wartość dofinansowania

936 493,66 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Nasza firma realizuje projekty technologiczne na potrzeby budownictwa drogowego i melioracyjnego. Wykonujemy m.in. przebudowę nasypów przy wiaduktach kolejowych, mostach oraz w miejscach trudno dostępnych. W trakcie przebudowy starych linii kolejowych jednym z głównych problemów jest dostosowanie istniejących budowli ziemnych i mostów do wymaganych parametrów bez konieczności ich rozbiórki. Projekt dotyczy wdrożenia ulepszonej usługi z zakresu przebudowy linii kolejowych z wykorzystaniem wyników własnych prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej. Badania polegały na udowodnieniu hipotezy dotyczącej zastosowania w wykonywaniu elementów infrastruktury kolejowej in situ innowacyjnych technologii wykorzystywanych do tej pory w kamieniołomach i kopalniach. W wyniku badań opracowaliśmy nową metodę rozbiórki układów torowych i gospodarowania zebranym materiałem. W wyniku projektu rozwiązanie to zostanie wdrożone w skali krajowej. Realizacja inwestycji wiąże się z zakupem sprzętu: koparek gąsienicowych, łyżek przesiewających, łyżki kruszącej i wozideł, tworzących mobilny zestaw oczyszczający. Wdrożenie objętych projektem rozwiązań z użyciem tego zestawu zagwarantuje klientom skrócenie okresu trwania inwestycji, oszczędność czasu, nakładów sprzętu oraz znacząco obniży koszty towarzyszące utylizacji materiału z rozbiórki przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Z punktu widzenia inwestora te cechy sprawiają, iż inwestycja modernizacji staje się bardziej opłacalna, a oferta wykonawcy zyskuje na konkurencyjności na rynku usług budowlanych. Efektem realizacji projektu będzie także zmniejszenie emisji CO2 o 27,4 tony rocznie w wyniku ograniczenia zużycia paliwa, oraz zmniejszenia o 774,90 ton ilości odpadów występujących w trakcie przebudowy linii kolejowych w wyniku wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury.
logo Fundusze Norweskie