Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie technologii i urządzenia do leczenia warrozy u pszczół WarmHive

Wartość projektu

5 893 920,00 PLN

Wartość dofinansowania

771 617,59 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

There has been alarming news in the recent years about the rapidly decreasing population of bees which, as pollinators, are indispensable in nature. Jednym z istotnych patogentów niszczących skupiska pszczół są roztocza „Warrozy”. Projekt realizowany przez ABERIT w odpowiedzi na to wyzwanie stworzy technologię leczenia pszczół oraz urządzenie do ich leczenia. Całość będzie funkcjonować pod marką „WarmHive”. Będzie to system bazujący na udowodnionym zjawisku podgrzewania ula z wykorzystaniem światła naturalnego, co pozwoli zniszczyć istniejące w ulu roztocza w sposób bezinwazyjny. Tym samym wzrośnie jakość produkcji miodu i zwiększą się szanse rojów pszczelich na przeżycie. System „WarmHive” składa się z urządzenia montowanego do ula oraz platformy do monitowania uli. Zakres projektu obejmuje prace rozwojowe związane z opracowaniem, wytworzeniem oraz testowaniem prototypu urządzenia, a także działania inwestycyjne dotyczące stworzenia dedykowanego oprogramowania oraz dokumentacji technicznej pozwalającej na rozpoczęcie produkcji i komercjalizację systemu. Dodatkowo prace budowlane oraz związane z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań grzewczych (OZE) w firmie pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, umożliwią zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i grzewczej.
logo Fundusze Norweskie