Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie usługi Independent Living wykorzystującej innowacyjne technologie wspierające jakość życia osób starszych

Partner biznesowy

NO ISOLATION AS

Wartość projektu

14 900 794,11 PLN

Wartość dofinansowania

1 963 971,07 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie poprawiające jakość życia

Opis projektu

Społeczne i prywatne budownictwo w postaci osiedli i obiektów dla emerytów jest w fazie bardzo wczesnego rozwoju. Większość (3/4) polskich seniorów prowadzi samodzielne gospodarstwa domowe. Z badań wynika, że dwie trzecie badanych seniorów chciałoby na starość mieszkać samodzielnie i korzystać z doraźnej pomocy osób bliskich z kręgu rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Dla tych osób jednym z głównych problemów życia codziennego jest konflikt potrzeby niezależności z potrzebą poczucia bezpieczeństwa. Warunki mieszkaniowe w znaczącym stopniu decydują o jakości życia seniorów, choćby z tego powodu, że wraz z wiekiem czas spędzany przez nich w domu wydłuża się do 21-24 godzin na dobę. Dostosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb seniorów staje się więc jednym z bardzo ważnych elementów polityki społecznej. Jednak ogromna część zajmowanych przez obecnych i przyszłych seniorów mieszkań i domów jest niedostosowana do potrzeb osób starszych. Nasz projekt odpowiada na to wyzwanie. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowej usługi Independent Living (IL) poprzez wybudowanie obiektu składającego się z 43 apartamentów senioralnych. Usługa świadczona będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych mających wesprzeć codzienne funkcjonowanie seniorów oraz poprawić ich bezpieczeństwo i jakość życia dzięki inteligentnemu systemowi, który automatycznie monitoruje parametry zdrowotne i zagrożenia oraz kontroluje światło i ogrzewanie w apartamencie. Innowacyjna norweska technologia „KOMP” dostarczona przez partnera projektu - NO ISOLATION AS, umożliwi seniorom prostą zdalną komunikację z młodszymi pokoleniami, zapobiegając poczuciu samotności i wykluczenia z życia społecznego. Projekt obejmuje budowę i wyposażanie obiektu senioralnego, usługi doradcze związane z brandingiem, wzornictwem, opracowaniem wzorów umów i regulaminu obiektu, a także zakup wyposażenia dla koordynatora obiektu.
logo Fundusze Norweskie