Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wprowadzenie innowacyjnego procesu suszenia produktów biomasowych w Bioeko Osnowo sp. z o.o.

Beneficjent

BioEko Osnowo sp. z o.o.

Wartość projektu

2 558 400,00 PLN

Wartość dofinansowania

199 611,87 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Opis projektu

BioEko Osnowo jest certyfikowanym producentem pelletu Agro oraz pelletu drzewnego produkowanego z wyselekcjonowanej trociny sosnowej bez żadnych dodatków. Poprzez realizację projektu chcieliśmy połączyć interesy świadomych ekologicznie użytkowników energii z interesami nowoczesnych producentów substancji organicznej, podnosząc jednocześnie efektywność cenową pelletu i zyskowność produkcji. Wprowadziliśmy innowacyjny procesu suszenia produktów biomasowych. Polega on na połączeniu produkcji energii cieplnej, której nośnikiem będzie woda o temperaturze 90°C podgrzewana w kotle na świeżą (mokrą) biomasę, z procesem suszenia wysokogatunkowej biomasy roślinnej z wykorzystaniem suszarki taśmowej do biomasy.

W ramach projektu zakupiony został zespół maszyn i urządzeń - suszarnia oraz zespół energetyczny do konwersji energii chemicznej biomasy jako paliwa o wysokiej zawartości wilgoci (do 55%) na energią cieplną.

Nasi klienci zyskali możliwość zakupu pelletu o wyższej jakości i wartości opałowej po niższej cenie, ponieważ wprowadzony proces suszenia biomasy obniżył koszty jego produkcji (pozyskanie mokrego surowca jest tańsze). Dodatkowo, działanie wysokich temperatur zapewnia proces suszenia, który naturalnie oczyszcza surowiec z mikroorganizmów i ich zarodników, w tym grzybów i pleśni bytujących na drewnie i jego odpadach. Powstaje susz o jasnej barwie, wolny od niepożądanego zapachu i skażenia spalinami. Te cechy bezpośrednio wpływają na jakość produktu końcowego, który dzięki nim stał się wysoce konkurencyjny na polskim rynku.

Wdrożenie innowacyjnych procesów przyczyniło się do wzrostu przychodów naszej firmy, jednocześnie zapewniając lepszą efektywność energetyczną i bardziej wydajną gospodarkę materiałową. Wykorzystanie świeżej biomasy do produkcji energii termicznej obniża emisję CO2 o prawie 6 tys. ton rocznie, a roczny pobór energii elektrycznej zmniejsza się o  0.11 GWh.  Ponadto, zastosowanie multicyklonu i filtrów elektrostatycznych zapewnia niską emisję pyłów do atmosfery - 20 mg/m3.