Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wprowadzenie na rynek nowych/ekologicznych opakowań poprzez firmę Menos.

Wartość projektu

9 064 106,68 PLN

Wartość dofinansowania

898 920,29 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Menos specjalizuje się w produkcji opakowań z tektury falistej z nadrukiem. Opakowania tego typu wpisują się w obecne trendy gospodarki obiegu zamkniętego, gdyż tektura jest materiałem, który można wielokrotnie przetwarzać. Realizacja projektu pozwoli nam kontynuować działania proekologiczne poprzez wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów, które pozwolą zmniejszyć degradację środowiska w wyniku zastąpienia pewnej gamy opakowań z tworzyw sztucznych. Pierwszy typ opakowań, będzie miał właściwości wodoodporne, gdyż tektura zostanie pokryta barierową warstwą hydrofobową. Produkty te przeznaczone będą głównie na potrzeby branży spożywczej, zastępując opakowania z warstwami z tworzyw sztucznych i metalu. Drugim typem są opakowania o podniesionej odporności na ogień powleczone środkiem na bazie kwasu cytrynowego oraz benzoesanu sodu, który jest całkowicie bezpieczne dla środowiska. Są one przeznaczone dla przemysłu meblowego i chemicznego. Oba rodzaje opakowań, ze względu na prosty skład, będą łatwe w recyklingu i będą stanowić korzystne cenowo i wytrzymałe alternatywy dla opakowań generujących odpady trudne lub niemożliwe do przetworzenia. Rozwiązania te zostały opracowane przez dział projektowy i własne laboratorium badawcze firmy Menos, a ich funkcjonalność przetestowała niezależna jednostka naukowa. By wprowadzić te produkty na rynek konieczne jest zakupienie nowej linii produkcyjnej umożliwiającej naniesienie na opakowania warstw zabezpieczających, a także budowa nowej hali produkcyjnej ze zbiornikiem retencyjnym. Natychmiastowy efekt środowiskowy realizacji projektu wynikać będzie z wprowadzenia energooszczędnych maszyn produkcyjnych i wyrażony jest poprzez następujące wskaźniki: obniżenie emisji CO2 o 147,57 ton oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej o 0,18 GWh rocznie. Ponadto, przepływ farby odbywa się w układzie zamkniętym wraz z myciem, co umożliwi generowanie minimalnej ilości ścieków (woda zużywana w czasie procesu technologicznego jest filtrowana przez urządzenie zaprojektowane w ramach projektu realizowanego w poprzedniej edycji Norway Grants w Polsce; po przefiltrowaniu woda jest używana ponownie do czyszczenia maszyn.)
logo Fundusze Norweskie