Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych.

Wartość projektu

17 277 759,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 969 946,19 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie poprawiające jakość życia

Opis projektu

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w UE. Szacuje się, że za kilka lat ponad połowa polskich gospodarstw domowych będzie prowadzona jednoosobowo przez seniora w wieku 65+, a część osób w tym wieku potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu i monitorowania stanu zdrowia. SOURCETECH, który działa m.in. w obszarach analizy danych oraz systemów wsparcia, zidentyfikował potrzebę rynkową i społeczną w obszarze opieki senioralnej, dotyczącą wprowadzania niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących narzędzia ICT, a także aktywizacji środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych metod samopomocy przy wykorzystaniu ICT. Stąd celem naszego projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek usługi telemedycznej opartej o technologię monitorowania funkcji życiowych (opracowaną wcześniej w wyniku prac rozwojowych), z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań ICT. Rozwiązanie objęte projektem dotyczy zarówno samej technologii, tj. opaski z nową funkcjonalnością, jak i usługi opartej o tę technologię. Opaska będzie wyposażona dodatkowo w funkcję pomiaru pulsoksymetrycznego (HV, HRV, SpO2) zapewniającą dużą powtarzalność wyników i wiarygodność pomiaru nawet w trakcie ruchu pacjenta. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku systemu do predykcji upadku, gdy najistotniejsze są dane bezpośrednio poprzedzające zdarzenie. W celu wdrożenia usługi firma opracuje platformę telemedyczną oraz uruchomi nowoczesny dom opieki senioralnej wyposażony w systemy telemetryczne i informatyczne, tj. przeprowadzi remont nieruchomości i zakupi kompleksowe wyposażenie domu dla 106 pensjonariuszy.
logo Fundusze Norweskie