Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Zarządzanie strategiczne pomorskich MMŚP sektora Inteligentnych Specjalizacji Pomorza

Beneficjent

TRIGONUM SP. Z O.O.

Wartość projektu

1 119 277,20 PLN

Wartość dofinansowania

1 007 349,48 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

Opis projektu

Pracodawcy Pomorza wraz z firmą Trigonum Sp. z o. o, realizowali projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt był skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Inteligentnych Specjalizacji z terenu całej Polski, które chciały rozwijać swoją firmę i poprawiać efektywność biznesową. Program obejmował wsparcie doradcy, który we współpracy z kadrą kierowniczą oraz pracownikami firm, przeprowadził analizę potrzeb rozwojowych, pomógł określić kierunki rozwoju i cele strategiczne, a także czynniki sukcesu i drogę do realizacji założonych celów. Końcowym produktem projektu był wspólnie wypracowany Plan Rozwoju firmy, który określał rozwiązania w celu wzmocnienia pozycji firmy na rynku, pokazywał potrzeby rozwoju nie tylko firmy ale i pracowników. Odpowiadał na pytania – jak mądrze zarządzać, rozwijać i nie stracić!

W projekcie wzięły udział firmy z sektora Inteligentnych Specjalizacji, prowadzące działalność główną lub poboczną w ramach następujących kodów PKD 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 61,62, 63, 71, 72, 74.

Celem projektu była poprawa efektywności biznesowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora Inteligentnych Specjalizacji, poprzez wypracowanie i wdrożenie we współpracy z partnerami społecznymi Strategii Rozwoju zawierających cele strategiczne tych przedsiębiorstw.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój
  • Nazwa działania: 2.2. Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • Nazwa projektu: Zarządzanie strategiczne pomorskich MMŚP sektora Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
  • Nazwa beneficjenta: TRIGONUM SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 1 119 277,20 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 007 349,48 zł