Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zastosowanie innowacyjnej technologii szybkiego wielobarwnego druku wysokonakładowego przyjaznej środowisku w celu poprawy konkurencyjności firmy.

Wartość projektu

12 689 910,00 PLN

Wartość dofinansowania

922 664,65 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Oficyna Wydawnicza READ ME realizuje usługi produkcji poligraficznej polegające na druku i oprawie książek, broszur, albumów, kalendarzy, czasopism oraz dystrybucji publikacji. Odczuwaliśmy potrzebę inwestycji, która mogłaby wzmocnić pozycję firmy na rynku poligraficznym w aspektach: skrócenia terminu realizacji zleceń, zwiększenie jakości produktu i relatywnego obniżenia ceny produktu poprzez redukcję kosztów. Rynek poligraficzny jest coraz bardziej wymagający w zakresie innowacyjności przygotowania do druku i produkcji i szybkości realizacji zamówień. Skłoniło nas to do wnioskowania o Fundusze Norweskie, które umożliwiły zakup nowoczesnych urządzeń i wprowadzenie procesów redukujących koszty i wpływ firmy na środowisko.  

Dzięki projektowi wprowadziliśmy nowy system druku dwustronnego w jednym procesie. W tym celu zakupiona została linia technologiczna do druku dwustronnego i automat złamujący. Przeprowadzone zostały prace B+R w celu połączenia nowego systemu druku z pozostałymi gniazdami produkcyjnymi. Pozwoliło to na automatyzację i optymalizację procesu produkcyjnego, eliminację tzw. wąskich gardeł, oraz znaczące skrócenie czasu druku. Wypracowano metodę automatyzacji, gromadzenia i przetwarzania danych o produktywności instalacji fotowoltaicznej, która również została zakupiona w ramach projektu, w celu wykorzystania jej w najbardziej efektywny sposób. Dzięki instalacji o mocy 49,92kWp ulokowanej na dachu budynku hali produkcyjnej, rozpoczęliśmy produkcję energii elektrycznej na potrzeby drukarni w systemie zero-export.

Poprawa precyzji procesów druku pozwoliła m. in. na półtorakrotnie mniejsze zużycie papieru na rozbiegu oraz zmniejszenie ilości odpadów w procesie przelotu – łącznie o 154 tony makulatury rocznie. Nastąpiło zmniejszenie rocznej emisji CO² o 77 ton rocznie i oszczędności w zużyciu energii na poziomie 0,09 GWh.

Równolegle do realizacji projektu przeprowadziliśmy szereg działań uzupełniających. Jest to między innymi modernizacja systemu produkcji form drukowych, które są potrzebne przy technologii druku dwustronnego, ponieważ wydajność i prędkość maszyny wymagają wytwarzania zwiększonej liczby form drukowych w tym samym czasie.

Dzięki wprowadzonej technologii druku wielokolorowego dwustronnego Oficyna READ ME znalazła się w szeregu liczących się, atrakcyjnych dla wydawców drukarń, jednocześnie stanowiąc przykład dobrej praktyki w zakresie produkcji przyjaznej dla środowiska.