Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu tj. włazu wemDeck ISD - jako rezultatu prac B+R w firmie Wemeco Poland sp. z o.o.

Beneficjent

Wemeco Poland sp. z o.o.

Wartość projektu

5 193 675,00 PLN

Wartość dofinansowania

336 843,20 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Wemeco jest przedsiębiorstwem zajmującym się seryjną produkcją specjalistycznych artykułów metalowych dla przemysłu i infrastruktury drogowej, takich jak włazy, studzienki czy stopnie i schody. Przedmiotem projektu było wdrożenie innowacji produktowej własnej konstrukcji - włazu najazdowego wemDeck ISD do stosowania w jezdniach dróg, poboczach i obszarach parkingowych. Wprowadzono w nim innowacyjne rozwiązania technologiczne w postaci nowej konstrukcji nośnej oraz systemu blokowania i odblokowywania pokrywy. Rozwiązania te pozwoliły m.in. na znaczne zmniejszenie wagi włazu, zapewnienie 100% szczelności, zwiększenie bezpieczeństwa przy odblokowywaniu pokrywy oraz możliwość odblokowania włazu w pozycji stojącej. Odbiorcami produktu są firmy z całej Europy działające w sektorach: budownictwa, infrastruktury drogowej, sieci wodnokanalizacyjnych oraz nietypowych rozwiązań budownictwa podziemnego.

Projekt obejmował zakup urządzeń, które zmodernizowały naszą linię produkcyjną i umożliwiły wdrożenie nowego produktu: wycinarki laserowej w technologii FIBER i linii do malowania proszkowego. Zastosowanie tych maszyn przyniosło roczną oszczędność 0,52 GWh energii elektrycznej, co przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania zakładu na energię aż o 52,04%. Redukcja emisji CO2 wyniosła 424 ton/rok. Ponadto, kompletność procesu produkcyjnego (wszystko „pod jednym dachem”) dzięki nakładaniu powłoki malarskiej na produkt we własnym zakresie, pośrednio wiąże się z redukcją emisji CO2 do atmosfery przez środki transportu w logistyce i ogranicza znacznie koszty tej logistyki.

Naszym klientom produkt daje gwarancję jakości i innowacyjności, a także ograniczony wpływ na środowisko i mniejszą materiałochłonność konstrukcji. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości tropienie tzw. śladu węglowego będzie wiodącym wskaźnikiem w wyborze dostawców produktów.