Pomiń nawigację

Jolanta Perek-Białas

Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Pracownik Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z wieloma instytucjami, w tym z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Koordynuje międzynarodowe przedsięwzięcia i projekty dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych oraz godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi.

Reprezentantka środowiska naukowego w Radzie Innowacji Społecznych.