Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Pokorski, Andrzej Jędrzejowski, Dariusz Szymańczak, Katarzyna Józefowicz, Arkadiusz Dewódzki

Efekty schematu Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3 PO RPW

Infrastruktura i turystyka PORPW

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2017

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Łączna wartość wszystkich projektów zrealizowanych w ramach schematu wsparcie terenów inwestycyjnych działania I.3 PO RPW wyniosła 257,5 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło 137,4 zł. Realizacja wspartych projektów pozwoliła na uzbrojenie 343,8 ha terenów inwestycyjnych, w tym 288,9 ha przeznaczonych do udostępnienia inwestorom1. W ramach wspartych terenów inwestycyjnych działalność, na podstawie podpisanych umów zawartych z beneficjentami, rozpoczęło 71 przedsiębiorców.
Głównym przedmiotem projektów zrealizowanych w ramach schematu wsparcie terenów inwestycyjnych było uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną3. Pozwoliło to na podniesienie atrakcyjności wspieranych terenów inwestycyjnych – średnia ocena atrakcyjności terenów inwestycyjnych, w opinii inwestorów, w zakresie dostępności infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury energetycznej wyniosła 4,3 (na skali od 1do 5). Czynniki infrastrukturalne charakteryzowały się najwyższą oceną atrakcyjności, przy czym nie stanowiły jedynych czynników decydujących o inwestycjach przedsiębiorców. Wśród kluczowych czynników wpływających na decyzje inwestorów znalazły się również czynniki związane z atrakcyjnością finansową wspartych terenów inwestycyjnych (ulgi podatkowe, w tym wynikające z położenia terenu w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) i cena nieruchomości) oraz strukturą wielkościową oferowanych działek/nieruchomości inwestycyjnych. Należy przy tym podkreślić, że ocena atrakcyjności powyższych czynników była niższa niż w przypadku czynników infrastrukturalnych, przez co ich rozwój stanowić może sposób na zwiększenie popytu na niezagospodarowane tereny inwestycyjne wsparte w ramach przedmiotowego schematu.

Spis treści

1. Streszczenie
2. Opis metodologii
3. Opis przedmiotu ewaluacji
4. Charakterystyka zrealizowanych projektów
5. Charakterystyka procesu decyzyjnego inwestorów
6. Bezpośrednie efekty zrealizowanych projektów

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Poradnik

Twój Biznes: Fundusze Europejskie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (luty 2024)

Zobacz
Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Poradnik

Możliwości wykorzystania danych rejestrowych w monitoringu i ewaluacji programów operacyjnych 2021-2027

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować