Pomiń nawigację

Autorzy: Anna Szczucka, Marcin Kocór, Jarosław Górniak, Piotr Prokopowicz

Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm

Seria: Bilans Kapitału Ludzkiego

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-480-6

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Oddajemy w Państwa ręce trzecią edycję Raportu z badania pracodawców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, który powstał w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raport podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2021 r. pośród przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm.

W 2021 r. 80% polskich pracodawców nadal odczuwało negatywne skutki pandemii. Przekładało się to przede wszystkim na zmniejszenie liczby klientów oraz niższe zyski ze sprzedaży usług czy produktów. Nie przyczyniły się one jednak do obniżenia działalności innowacyjnej, ponieważ podobnie jak w 2018 r., co piąta firma była aktywna innowacyjnie.

Tendencje rozwojowe i nieustające zapotrzebowanie w obszarze zasobów ludzkich odnotowujemy poprzez niemal dwukrotny wzrost udziału firm deklarujących poszukiwanie pracowników w stosunku do badań sprzed roku i także wyraźne zmniejszenie oczekiwań pracodawców co do doświadczenia zawodowego kandydatów do pracy. To pokazuje, że firmy doświadczają braków kadrowych i są gotowe na poszerzenie pola poszukiwań, co w efekcie może dawać lepsze szanse młodszemu pokoleniu, a także osobom z wyższymi aspiracjami, które nadrobią swoje braki w miejscu pracy. 

W  szkoleniach finansowanych przez firmy szczególnym zapotrzebowaniem cieszą się te, które oferują rozwój konkretnych umiejętności zawodowych związanych z wykonywaną pracą. Wskazuje to jak ważne jest uczenie się w miejscu pracy, które jest kluczowym czynnikiem stymulującym podejmowanie działań edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu.

Spis treści

Główne wnioski – str.12

Metodologia badania pracodawców – str.22

1. Wpływ pandemii na działalność firm – str. 24

2. Praca zdalna w polskich firmach – str. 29

3. Potrzeby rekrutacyjne – str. 34

4. Wymagania wobec pracowników – str. 44

5. Wymagania kompetencyjne – str.50

6. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim – str.55

6.1. Planowanie długoterminowe – str. 55

6.2. Sposób podejmowania decyzji – str. 58

6.3. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi – str. 59

6.4. Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw – str. 65

7. (Post?)pandemiczny krajobraz inwestycji w polskich firmach– str. 69

7.1. Wdrażanie innowacji, inwestycje w B+R oraz rozwój firm to stymulatory inwestycji w kadry – str. 69

7.2. Czy Covid-19 stał się impulsem do strategicznych zmian w kontekście inwestycji w kadry? – str. 75

7.3. Wraz z wielkością i fazą rozwoju firmy zwiększają się jej potrzeby kompetencyjne – str.79

7.4. W sytuacji niedoborów kompetencyjnych dominuje strategia szkolenia własnych

pracowników, ale szybki rozwój skłania firmy do poszukiwania wykwalifikowanych

pracowników na rynku – str.83

7.5. Inwestycje w rozwój pracowników utrzymały się na poziomie sprzed pandemii – str. 86

7.6. Rozwój przede wszystkim w miejscu pracy i e-learning – zmiana,która pozostanie na dłużej? – str. 88

7.7. Inwestycje w rozwój są odporne na kryzys – pandemia nie ograniczyła przedsiębiorców . 93

Bibliografia – str. 98

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy

Raport

Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Rozwój kompetencji – uczenie się dorosłych i sektor szkoleniowo-rozwojowy

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować