Pomiń nawigację

14 sierpnia 2023 r.

Konsultacje społeczne proponowanej listy sektorowych rad ds. kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do zgłaszania uwag do listy sektorów, w których Agencja planuje wybierać sektorowe rady ds. kompetencji.

Przedmiotem konsultacji jest lista zawierająca propozycję 32 sektorów. Sektory zostały zdefiniowane z wykorzystaniem kodów PKD, obszarów działalności sektora oraz kluczowych kompetencji.

Najważniejsze cele działania sektorowych rad ds. kompetencji w Polsce:

CEL 1: pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki,

CEL 2: upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze gospodarki,

CEL 3: inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz innymi podmiotami,

CEL 4: formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.

Do głównych zadań sektorowych rad ds. kompetencji należy:

- rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;

- współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;

- określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz zlecenia ww. badań;

- identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji  oraz ich aktualizacji;

- identyfikacja potrzeb tworzenia kwalifikacji;

- przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

- przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Informacje zebrane w czasie konsultacji będą służyły identyfikacji i zdefiniowaniu sektorów oraz zebraniu uwag do propozycji listy PARP. Konsultacje mają posłużyć wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia interesariuszy, do ewentualnej modyfikacji listy sektorów.

Lista będzie podstawą do przygotowania konkursu na powierzenie wybranym podmiotom organizacji i prowadzenia rady do spraw kompetencji w danym sektorze.

Rady będą mogły otrzymać dofinasowanie projektów na identyfikację i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno - zawodowych w sektorze z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

W FERS przewidziane zostało około 105 mln zł na monitorowanie i identyfikację luk kompetencyjnych i około 475 mln zł na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z tematów rekomendowanych przez rady sektorowe i Radę Programową do spraw Kompetencji.

Obecnie w systemie funkcjonuje 17 rad sektorowych wyłonionych w konkursach na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy o utworzeniu PARP. Agencja będzie rozwijać System sektorowych rad ds. kompetencji poprzez zwiększenie ich liczby co najmniej do 27.

Dotychczas rady sektorowe tworzone były w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Obecnie PARP proponuje definiowanie sektorów z wykorzystaniem nie tylko kodów PKD, ale także obszarów działalności sektora i opisów  kluczowych stanowisk, zawodów, kompetencji w sektorze.

Propozycje uzupełnienia sektorowych rad ds. kompetencji i uwagi do listy można zgłaszać do 11 września 2023 r. w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 14.08.2023 10:54
Poprawiono: 24.08.2023 09:23
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: