Pomiń nawigację

Komunikaty

27.09.2023

Informacja o projektach zakwalifikowanych do III etapu oceny merytorycznej w konkursie „Akademia HR” - FERS.01.03-IP.09-002/23

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) w sekcji Wyniki i archiwum publikujemy listę wniosków ocenionych pozytywnie na II etapie oceny merytorycznej i zakwalifikowanych do kolejnego etapu.