Pomiń nawigację

Komunikaty

30.11.2023

Rozstrzygnięcie konkursu Akademia HR

W sekcji Wyniki i archiwum publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz projektów, które otrzymały ocenę negatywną w ramach naboru nr FERS.01.03-IP.09-002/23 pt. Akademia HR.

Do dofinansowania wybrano 9 projektów. Zgodnie z postanowieniami Podrozdziału 8.6 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie naboru, pkt 8 Regulaminu wyboru projektów Wnioskodawcy otrzymają pisemną informację o wynikach oceny złożonego w ramach naboru projektu wraz z uzasadnieniem oceny w postaci kopii wypełnionych kart oceny.