Pomiń nawigację
 • Online
 • Szkolenia i doradztwo
 • BKL 2021
6 grudnia
zakończone

Konferencja

Kruchość i antykruchość polskich przedsiębiorstw – konferencja BKL. Podsumowanie wyników badań – 2021

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego pt.: Kruchość i antykruchość polskich przedsiębiorstw – perspektywa BKL.

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy.

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są zmiany na rynku pracy z perspektywy przyjmowanych strategii działania przez przedsiębiorców, rozwoju kompetencji i dostępu do nich, a także wpływu tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników. Wraz z nimi odpowiedzieliśmy na kilka kluczowych pytań, m.in.:

 • Czy przedsiębiorstwa mogą stworzyć strategię odporności na kryzys?
 • Radykalnie nowe czy radykalnie stare formy uczenia się. Jak skutecznie podnosić kompetencje?
 • Jak będziemy pracować - czy stanęliśmy przez nowymi wyzwaniami czy może przed wyzwaniami, które znaliśmy dotychczas tylko w innej skali?

Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku.

Spotkanie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców: środowiska biznesowego, administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, mediów.

 

Prelegenci

Krzysztof Kasparek
Krzysztof Kasparek Uniwersytet Jagielloński
Barbara Worek
Barbara Worek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Jarosław Górniak
Jarosław Górniak Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju
Szymon Czarnik
Szymon Czarnik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Marcin Kocór
Marcin Kocór Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Jelonek
Magdalena Jelonek Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Lisek
Katarzyna Lisek Uniwersytet Jagielloński
Piotr Prokopowicz
Piotr Prokopowicz Uniwersytet Jagielloński
Paweł Olejnik
Paweł Olejnik Zastępca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Paweł Baka
Paweł Baka Philips CEE & Russia & Central Asia at Philips
Anna Michna-Humeniuk
Anna Michna-Humeniuk Mondi Group
Elżbieta Pawluczuk
Elżbieta Pawluczuk Super-Pharm
Kamila Pępiak-Kowalska
Kamila Pępiak-Kowalska Ministry of Skills
Edyta Paul
Edyta Paul Rehau Polska
Paweł Andersz
Paweł Andersz MB Pneumatyka
Patrycja Strzelecka
Patrycja Strzelecka CashDirector
Joanna Romańczuk
Joanna Romańczuk TMF Group
Aleksandra Berg-Koza
Aleksandra Berg-Koza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Mateusz Wróblewski
Mateusz Wróblewski Werner Kenkel Sp. z o.o.
Sebastian Rynkiewicz
Sebastian Rynkiewicz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Program

6 grudnia 2021

09:30 - 09:50

Powitanie i otwarcie konferencji

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Paweł Olejnik
, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

09:50 - 10:20

Gospodarka w czasie niepewności: polskie przedsiębiorstwa wobec pandemii COVID-19.
prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor UJ ds. rozwoju/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych , Uniwersytet Jagielloński

10:20 - 11:35

Blok I  Doświadczenie i strategie firm w nowym kontekście

 

Sytuacja firm w Polsce - skala zmian po doświadczeniu 2019 i 2020 r.
dr hab. Marcin Kocór
, prof. UJ, Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
dr Szymon Czarnik
, Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

W wystąpieniu:

 • Czy rok 2020 zostanie zapamiętany jako rok zamykania prowadzonej dotąd działalności gospodarczej?
 • Jakie firmy były najbardziej narażone na upadek oraz które branże zyskały, a które straciły na pandemii?
 • Czy sytuacja pandemiczna usunęła w cień inne problemy, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy?

 

Strategie i adaptacje kulturowe firm w kontekście innowacji
dr Piotr Prokopowicz
, Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

W wystąpieniu:

 • O tym, jak zmieniła się perspektywa planowania organizacji w pandemii.
 • Jakiego rodzaju adaptacje w zakresie kultury organizacyjnej były zauważalne oraz jak przełożyły się one na raportowaną innowacyjność przedsiębiorstw?
 • Jakie działania firm sprawdzają się w sytuacji kryzysu i niepewności.

 

Dyskusja: Czy można stworzyć strategię odporności na kryzys?

Paweł Andersz, Prezes Zarządu/CIO, MB Pneumatyka

Joanna Romańczuk, Dyrektor Zarządzająca TMF Group w Polsce

Patrycja Strzelecka, Chief Commercial Officer, Co-founder, CashDirector

Mateusz Wróblewski, Referent ds. prawnych, WERNER KENKEL Spółka z o.o.

Sebastian Rynkiewicz, Prezes, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid-Sawicka – ekspertka rynku pracy

11:35 - 12:00

Przerwa

12:00 - 13:15

Blok II  Rozwój umiejętności – strategie na czasy nieoczekiwanych zmian

 

(R)ewolucja, czyli jak uczą się dorośli Polacy
dr hab. Barbara Worek
, prof. UJ Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński 

W wystąpieniu:

 • O wymuszonej rewolucji w sposobach uczenia się części dorosłych Polaków i o jej przewidywanych konsekwencjach.
 • O niezmiennej roli środowiska pracy jako czynnika stymulującego do rozwoju.
 • O trwałości podziałów na aktywnych i biernych edukacyjnie jako wyzwaniu dla polityk publicznych.

 

Rozwój pracowników – strategie firm
Katarzyna Lisek
, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

W wystąpieniu:

 • W jaki sposób firmy dbały o rozwój swoich pracowników w czasie pandemii?
 • O metodach kształcenia kompetencji, w które najchętniej inwestowali pracodawcy.
 • O tym, czy skłonność do inwestowania w rozwój pracowników jest powiązana z poziomem rozwoju całego przedsiębiorstwa.

 

Dyskusja: Radykalnie nowe czy radykalnie stare formy uczenia się. Skutecznie, czyli jak?

Kamila Pepiak-Kowalska, Edukatorka, Autorka, Coach

Edyta Paul, Change Pilot, Twórca Futurysci.pl, Rehau Polska

Aleksandra Berg – Koza, Zastępca Dyrektora, PARP

Karolina Karaś – HR Manager, Demant

Bartłomiej Polakowski, Ekspert w zakresie technologii edukacyjnych, Amazon


Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid-Sawicka – ekspertka rynku pracy

13:15 - 14:30

Blok III  Praca – nowa rzeczywistość, nowe rozwiązania?

 

(Nie) równe warunki pracy w okresie pandemii
dr Magdalena Jelonek,
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

W wystąpieniu:

 • W jaki sposób pandemia wpłynęła na poczucie obciążenia zawodowego i work-life balance, a także jak ten wpływ różni się pomiędzy grupami Polaków.
 • O tym, w jakim stopniu pandemia zwiększyła zakres pracy zdalnej, a także w przypadku jakich kategorii zawodowych zmiana okazała się być istotna.

 

Kobiety i mężczyźni  w miejscu pracy czyli nowa rzeczywistość i stare problemy
Krzysztof Kasparek
, Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński

W wystąpieniu:

 • O sytuacji kobiet na rynku pracy w czasie pandemii oraz o tym dlaczego wyraźnie częściej niż mężczyźni wypadają z rynku pracy.
 • O kluczowych czynnikach towarzyszących temu, że kobiety zarabiają przeciętnie mniej niż mężczyźni.

 

Dyskusja: Jak będziemy pracować?

Eksperci:

Anna Michna-Humeniuk, HR Director Poland, Mondi Group

Elżbieta Pawluczuk, HR Director, Super Pharm

Paweł Baka, Dyrektor HR, Philips CEE & Russia & Central Asia at Philips

Arkadiusz Gasperczyk, Senior HR Manager, Wipro

Prowadzenie dyskusji: Monika Dawid-Sawicka – ekspertka rynku pracy

14:30 - 14:40

Zakończenie konferencji