Pomiń nawigację

Barbara Worek

dr Barbara Worek - Adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących wykluczenia społecznego, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Autorka i współautorka publikacji dotyczących rynku pracy, kapitału ludzkiego, ewaluacji oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metodologii badań jakościowych, zagadnień rozwoju kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych. Od 2009 r. zaangażowana w projekt Bilans Kapitału Ludzkiego, gdzie odpowiada za problematykę związaną z uczeniem się osób dorosłych, działalnością sektora szkoleniowo-rozwojowego i inwestycjami pracodawców w rozwój kadr.