Pomiń nawigację
 • Online
 • Szkolenia i doradztwo
 • BKL 2022
30 listopada
zakończone

Webinarium

Sztuka zaradności – strategia dla polskich firm na obecne czasy? Premiera wyników badań Bilansu Kapitału Ludzkiego

Opis

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński zapraszają na webinarium pt. Sztuka zaradności - strategia dla polskich firm na obecne czasy?

Jedno z trzech spotkań skierowanych do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z rynkiem pracy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki kolejnej edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego przeprowadzonych przez PARP i Uniwersytet Jagielloński. Zaproszeni eksperci rozmawiać będą o następujących obszarach:

 • czy okres pandemii spowodował znaczące zmiany w zakresie kompetencji potrzebnych do pracy?
 • czy firmy w strategiczny sposób inwestują w kompetencje kadry?
 • jak kultura organizacyjna sprzyja strategii zaradności?
 • czy kultura organizacyjna polskich firm dostosowuje się do zmieniających się czasów?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem Bilans Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm.

Zapis webinarium: 

Prelegenci

Paulina Zadura
Paulina Zadura Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Anna Szczucka
Anna Szczucka Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Monika Dawid-Sawicka
Monika Dawid-Sawicka Ekspertka rynku pracy
Marcin Kocór
Marcin Kocór Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Prokopowicz
Piotr Prokopowicz Uniwersytet Jagielloński
Sebastian Drzewiecki
Sebastian Drzewiecki SoftServe Poland

Program

30 listopada 2022

10:00 - 10:20

Otwarcie i wprowadzenie
Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

10:20 - 10:50

Blok I: Jakich pracowników poszukują pracodawcy, z jakimi kompetencjami?

dr hab. Marcin Kocór prof. UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

W wystąpieniu m.in.:

 • Czy okres pandemii spowodował znaczące zmiany w zakresie kompetencji potrzebnych do pracy na różnych stanowiskach?
 • Czy pojawiły się nowe wymagania kompetencyjne?

10:50 - 11:20

Blok II: „Nigdy nie marnuj dobrego kryzysu!” - jak polskie firmy wykorzystały doświadczenie pandemii w swojej aktywności innowacyjnej?

mgr Anna Szczucka, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

W wystąpieniu m.in.:

 • Jak wygląda działalność innowacyjna w ostatnim czasie?
 • Czy firmy w strategiczny sposób inwestują w kompetencje kadry i jak ta działalność wygląda w firmach stagnacyjnych i rozwijających się? 
 • Jakie strategie dominują w firmach w sytuacji niedoborów kompetencyjnych?

11:20 - 11:50

Blok III: Jak kultura organizacji wpisuje się w strategię zaradności?

dr Piotr Prokopowicz Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W wystąpieniu m.in.:

 • Jak kultura organizacyjna sprzyja strategii zaradności?
 • Czy kultura organizacyjna polskich firm dostosowuje się do zmieniających się czasów?
 • Czy ważny w tej strategii jest człowiek, a jeżeli tak - to jak najlepszych ludzi do pracy szukają pracodawcy?
 • Z jakich narzędzi HR korzystają pracodawcy? Które z nich sprzyjają strategii zaradności w mniejszym, a które w większym stopniu?
 • Czy strategia zaradności wymaga trzymania się wypracowanych norm i wartości organizacji, czy też poszukiwanie nowych wzorców kultury?

11:50 - 12:30

Blok IV: Rozmowa z ekspertami: Jakie strategie stosują firmy w obecnych czasach, jak dostosowują się do zmian w otoczeniu?

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Sebastian Drzewiecki, Vice President & Country Manager SoftServe Poland

W rozmowie m.in.:

 • Refleksje nad sztuką zaradności, czy zarządzanie innowacjami to kompetencje przyszłości?
 • Kto jest motorem kształcenia kompetencji na rynku pracy?
 • Z punktu widzenia jednostki to praca jest kluczową motywacją do rozwoju. Pracodawcy nie widzą istotnych ograniczeń w procesie inwestycji w kadry. Gdzie jest/powinien być spiritus movens w tym procesie?

12:30 - 13:00

Pytania do ekspertów


Moderacja spotkania: Monika Dawid – Sawicka, Ekspertka rynku pracy; Konsultantka ds. HR, Coach ICF